Volda kommune ville holde forliksavtale hemmelig

Dette er forliksavtalen mellom Volda kommune og den oppsagte sykepleieren. Blå sladding er kommunens sladding av sykepleierens navn. Rød sladding er Nærnetts sladding av saksnummer eller andre opplysninger som kan være identifiserende. Dette er forliksavtalen mellom Volda kommune og den oppsagte sykepleieren. Blå sladding er kommunens sladding av sykepleierens navn. Rød sladding er Nærnetts sladding av saksnummer eller andre opplysninger som kan være identifiserende.

I avtalen kommer det frem at kommunen betalte oppsagt sykepleier over 450.000 kroner i erstatning.

Av , lørdag, 24 september 2016 13:03

Etter at Nærnett sendte klage tok Fylkesmannen avgjørelsen om at det skulle gis innsyn i en forliksavtale mellom Volda kommune og en oppsagt sykepleier. I tillegg til å avsløre at kommunen betalte sykepleieren 461.000 kroner i erstatning, inneholder forliket et punkt om at ”partene er enige om å bevare taushet om innholdet”.

Professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, har inntrykk av at taushetsavtale er noe som går igjen i forlik mellom private parter, og som de fleste kommuner også bruker.

– Men det har ikke kommunene adgang til, opplyser Bernt, og utdyper:

– Forliket er et dokument som går inn under reglene om rett til innsyn i Offentleglova, og det eneste som kan unntas vil være konkrete opplysninger om privatpersoner.1Jan Fridthjof BerntJusprofessor Jan Fridthjof Bernt sier det eneste som kan unntas offentlighet i et forlik med kommunen er konkrete opplysninger om privatpersoner hvis disse er underlagt taushetsplikt. Foto: Adrian Nøttestad. Hentet fra Tankesmien Agenda

Saksøkte kommunen

Nærnett har tidligere publisert flere artikler om en sykepleier som ble oppsagt av Volda kommune i februar 2015. Grunnen til oppsigelsen var

”kritikkverdige forhold som at hun har avslørt et klientforhold til en nabo av en bruker, håndtert en tilvisning i strid med instruks, løyet til lederne sine om forhold på arbeidsplassen, og at hun i strid med retningslinjer og avtale har tatt med seg telefonen hjem.”

Sykepleieren nektet å godta oppsigelsen. Hun saksøkte kommunen for usaklig oppsigelse, og rettssaken skulle ha sin første dag 2. februar 2016.

Volda kommune krevde at sykepleieren ikke skulle få stå i stillingen fram til rettssaken. Søre Sunnmøre tingrett ga ikke kommunen medhold på dette, og avgjorde i en kjennelse den 10. september 2015 at sykepleieren skulle få fortsette i jobben til rettssaken skulle avholdes.

Les også: Oppsigelsessak i Volda kommune: Sykepleier vant første runde i tingretten

Inngikk hemmelig forlik

28. januar 2016, altså fem dager før rettssakens første dag, ble det isteden inngått et forlik mellom partene.

Nærnett forsøkte å få vite detaljene i forliket, men begge partenes advokater opplyste at innholdet i forliket skulle holdes hemmelig.

Les også: Forlik i sykepleiersaken

Da Nærnett søkte innsyn i forliksavtalen hos kommunen, avslo kommunen med begrunnelsen at avtalen inneholdt personsensitive opplysninger. Kommunen ville heller ikke sende dokumentet med de sensitive opplysningene sladdet, fordi de mente at

”det er vanskeleg å sladde dei delane av dokumentet som skal unntakast utan at resten av innhaldet i dokumenta mister sitt meiningsbærande innhald”.

Etter å ha klaget til Fylkesmannen kom derimot avgjørelsen om at det skulle gis innsyn, med navnet til sykepleieren sladdet. Innholdet i forliket var lett forståelig til tross for at sykepleierens navn var utelatt.

– Kan ikke avtale seg bort fra Offentleglova

Forliksavtalen viser at sykepleieren mottok 386 000 kroner for økonomisk tap, og 75 000 kroner for ikke-økonomisk tap i erstatning fra Volda kommune. Det sjette punktet i avtalen slår fast at partene skal bevare taushet om innholdet, og det er også formulert et svar om mediene skulle ta kontakt.gunnar bodahl johansenEkspert på offentlig rett, Gunnar Bodahl-Johansen, sier kommunene ofte unntar mer fra offentligheten enn de har lov til. Foto: Tor Andersen/IJ

Ekspert på offentlighet, Gunnar Bodahl-Johansen, konstaterer at man har krav på innsyn i avtalen hvis det ikke er et rettslig forlik.

– En kommune kan ikke avtale seg bort fra Offentleglova ved for eksempel å inngå en avtale om at partene ikke skal offentliggjøre et forlik, en avtale eller kontrakt, sier Bodahl-Johansen.

Hans erfaring er at kommunene ofte unndrar slike avtaler fordi de vil beskytte seg eller eksterne parter mot kritikk. Han understreker også at forvaltningen plikter å fjerne taushetsbelagte opplysninger, men ikke hele avtalen.

– I slike tilfeller ser man ofte at kommunene unntar mer enn de har lov til, sier Bodahl-Johansen.

Ingen risiko for kommunen

Professor Jan Fridthjof Bernt påpeker at kommunene ofte kan unndra mer enn de har lov til, fordi det ikke får noen konsekvenser.

– Man kan gjøre dette ganske risikofritt, fordi Offentleglova ikke har bestemmelser om sanksjoner, for eksempel i form av bøter, selv ved grove og bevisste brudd på loven, sier Bernt.

Personalsjef i Volda kommune, Berit Lyngstad, sier det er advokatene til partene som er ansvarlig for at forliket skulle holdes hemmelig.

– I prosessen rundt forliket kom partane sine advokatar til einigheit om at partane ikkje skulle kommentere innhaldet i forliket. Det har vi respektert, sier Lyngstad.

– Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt påstår at kommunen ikke har lov til å unndra en slik avtale etter Offentleglova. Hva er deres kommentar til dette?

– Det er god kutyme i alle større organisasjonar å ikkje kommentere personalsaker. Det har vi også praksis på i Volda kommune, og vi vil heller ikkje gjere det i denne saka, sier Lyngstad.

For øvrig vedtok Helsetilsynet i mars 2016 å gi en advarsel til sykepleieren for å ha tilegnet seg taushetsbelagt informasjon.

Les også: Får refs etter journalsnoking

Sist redigert tirsdag, 27 september 2016 14:43