100 år siden Ny-Ålesund ble grunnlagt

Utover på 1920-tallet ble byen base for flere polferder med fly og luftskip. En av dem som fortøyde ved verdens nordligste bosetning var Roald Amundsen. Utover på 1920-tallet ble byen base for flere polferder med fly og luftskip. En av dem som fortøyde ved verdens nordligste bosetning var Roald Amundsen. FOTO: Ishavsmuseet

Byen som fram mot midten av 20-tallet het Brandal City, hadde eget sykehus og jernbanelinje.

Av , torsdag, 27 oktober 2016 20:39

Året er 1916, og selfangstrederen Peter S. Brandal kjøper Kings Bay på Svalbard. Dette avsidesliggende området på øya Spitsbergen har store forekomster av landets viktigeste energikilde, kull. Kullet som blir brukt i alt fra lokomotiv til fyrlykter er mangelvare. Det er midt under den første verdenskrig, og over hele Europa er det enorm kullmangel. Peter S. Brandal er helt avhengig av den fossile energikilden for å kunne drive ishavsskutene og selfangsten videre.

kull004 aneksjonshytta peter s De som annekterte Kings Bay skrev navnet sitt på dette skiltet. Peter S. Brandal var ikke den første, men han ble den siste. FOTO: Ishavsmuseet

Derfor sender Peter S. Brandal to skuter med tilsammen 60 mann opp til Kongsfjorden på Spitsbergen. Etter seks uker ved Kings Bay setter skutene «Polaris» og «Signalhorn» kursen mot Brandal i Hareid. Med seg i lasterommene har de over 300 tonn av Svalbards sorte gull. I desember samme år dannes aksjeselskapet Kings Bay Kul Comp A/S av Peter S. Brandal, Michael S. Knutsen og Trygve Jervell.

LarsBrandalIldsjel Lars Brandal håper at han en dag får muligheten til å reise til Ny-Ålesund. FOTO: Stefan Kaliski

Fraktet fem lokomotiver med båt

Dette ble starten for bosetningen som døpes Brandal City – en by der det på det meste bodde over 400 personer.

–De trengte jo alt der oppe, der var det jo ingenting. Byen måtte blant annet ha bakere, smeder og telegrafist, forteller ildsjel Lars Brandal.

På hodet har han en caps som bærer teksten «Brandal City 2016». Lars er fra Brandal, og har en glødende interesse for sambygdingenes bosetning på Svalbard.

–Det var ikke bare å stikke innom den lokale jernvarehandelen når du skulle ha tak i ting.

Sjøveien var eneste fraktrute til Brandal city, og den var bare isfri noen få måneder i året. Resten av tiden bodde folket i byen fullstendig isolert fra omverdenen.

–Tenk at tunge anleggsmaskiner og flere lokomotiv ble tatt med på båt, hele veien fra fastlandet og opp til Brandal City, utbryter han.

Jernhestene ble en del av verdens nordligste jernbane. Fire kilometermeter skinnegang og fem lokomotiv sørget for å transportere kullet fra gruvene og ut til skipene i havna. I tillegg hadde byen eget sykehus, posthus, telegrafstasjon og fjøs.

OAB043Jernbanen i Brandal City hadde fem lokomotiver og over 30 vogner. FOTO: Ishavsmuseet

Gruva fikk statsstøtte

Det skulle ikke gå mange år før byen mistet sitt opprinnelig navn. Allerede på midten av 1920-tallet skiftet bosetningen navn fra Brandal City til Ny-Ålesund.

–Navnebytte skjedde nok fordi forretningsmennene i Ålesund ville det slik, forteller daglig leder ved Ishavsmuseet Webjørn Landmark. Han sier at det var vanskelig for Peter S. Brandal å tjene penger på driften av gruva.

–Det koster jo mye å bygge opp en hel by ute i isødet. Peter Brandal satset friskt, men måtte etter hvert få hjelp fra staten for å holde i gang driften.

I 1929 var det slutt for Peter Brandals gruveeventyr. Selskapet hadde stort gjeld, og alle aksjene ble overdratt til staten. Fram til 1962 drev den norske stat gruvedrift i Ny-Ålesund, men etter Kings Bay-ulykken ble gruvene lagt ned for godt. I dag er Ny-Ålesund verdens nordligste permanente forskningsstasjon.

–Det hadde nok aldri vært bosetning i Ny-Ålesund, hvis det ikke hadde vært for at Peter S. Brandal startet gruvedriften der oppe, sier Webjørn Landmark

OAB035 Ny Ålesund 1918Ny-Ålesund 1918 FOTO: Ishavsmuseet

Peter S Brandal tv og Michael Knutsen på trappa på Brandal villaen i Brandal CityUtenfor direktørboligen i Brandal City står Peter S. Brandal og Michael Knutsen. FOTO: Ishavsmuseet

Sist redigert fredag, 28 oktober 2016 07:32