Her svømmer elevene minst

Elevene på Mork og Øyra skole får under halvparten så mye svømmetrening som barna i Dalsfjorden.

Av , søndag, 02 oktober 2016 19:44

GRAFIKKEN VISER ANTALL SVØMMETIMER ETTER ENDT SKOLEGANG (1.- 7. klasse)  * Her må elevene ta buss eller gå til svømmebassenget. Timetallet er ikke fratrukket tid som går med til transport til og fra svømmehallen.** Her har elevene også svømmeundervisning på ungdomstrinnet. Svømmeopplæringen fra 8. til 10 klasse. er ikke inkludert i timetallet. 

Det viser en fersk kartlegging gjort av Nærnett. Tallene forteller at det er store forskjeller innad i Volda kommune. Elevene ved bygdeskolene på Folkestad, i Austefjorden og i Dalsfjorden får langt flere svømmetimer enn barna ved Mork og Øyra skole. Mens barna på Folkestad og i Dalsfjorden har godt over 100 svømmetimer fordelt over sine 7 første skoleår, får elevene på Mork og Øyra i underkant av 60 timer.

Svømmingen må skje på fritiden

– Det er ikke godt nok, sier Leder i FAU ved Øyra skole, Mounir El'mourabit.

Han er ikke overrasket over at skolen kommer nest dårligst ut i Nærnetts kartlegging. Etter endt skolegang sitter elevene ved skolen igjen med kun 57 svømmetimer.

Ved Mork skole har elevene enda færre svømmetimer enn på Øyra. Gjennom sju års skolegang får elevene kun 54 timer, fordelt utover i perioden fra 3. til 7. klasse.
Til tross for at 3. og 4. trinn ved Mork bare har 27 timer med svømmeundervisning, sier skolens rektor, Monica Ertresvåg, at 90% av elevene i femteklasse kan svømme. Selv om hun mener at nesten alle hennes elever har gode svømmeferdigheter, ønsker hun ikke å la Nærnett snakke med noen som driver med svømmeopplæring ved skolen.

– Nei, dere kan ikke få navnet til noen av skolens svømmelærere.

Assisterende rektor ved Øyra skole, Kjersti Markegård, sier at de har hatt flere elever som ikke har kunnet svømme.

– I fjor hadde vi elever som gikk ut av fjerdeklasse, uten at de hadde fått tilfredstillende kunnskaper i svømming. Blant disse er innvandrerbarna overrepresenterte, forteller hun.

Øyras FAU-leder mener at det gis alt for få timer med svømmeopplæring ved skolen.

– De barna som er flinke til å svømme, er det fordi de også svømmer på fritiden. Om ungene skal bli trygg i vannet må de få nok trening, og det får de ikke på skolen, sier El'mourabit.

Svømmetimer går bort i gange og buss

Ved Dalsfjord skole er det ikke mangel på svømmeundervisning. Her får 1. til 7. trinn over 130 timer med svømmetrening. På den 6 år gamle skolen får også elevene på ungdomsskoletrinne undervisning i bassenget. Det betyr at barna får hele 187 svømmetimer iløpet av grunnskolen.

– Vi er veldig heldige. Skolen har et eget basseng, noe som gir oss muligheten til å tilpasse svømmeundervisning etter hver enkelt elevs behov. Vi starter med svømmetreningen allerede i førsteklasse, noe som gir gode forutsetninger for at elevene utvikler bra svømmeferdigheter, forteller rektor ved Dalsfjord skole, Else Lill Riise.

På skolene ved Mork og Øyra har derimot ikke eleven tilgang til eget svømmebasseng. Her er barna nødt til å dra til bassenget i høgskolens idrettsbygg for å få svømmeundervisning.

– Bassenget i idrettsbygget er ikke egnet for svømmeopplæring for elever i barneskolen. Vannet er kaldt og bassenget er alt for dypt, sier FAU-lederen ved Øyra oppgitt.

Fram til 2013, hadde elevene ved Øyra skole et eget basseng, men svømmebassenget er nå stengt i påvente av at det skal rives. El'mourabit forklarer at mye av tiden som egentlig skulle ha blitt brukt til svømmeundervisning, isteden går med til å ta seg til og fra høgskolens basseng.
Han sier at FAU flere ganger har varslet kommunen om at barna får for få svømmetimer, og om at svømmeopplæringen i idrettsbygget ikke holder mål. Han mener at FAU ikke har blitt hørt.

– Kommunen sier bare at de har andre ting som må prioriteres.

– Et forsvarlig antall svømmetimer

Per Ivar Kongsvik Oppvekstsjef Volda

Oppvekstsjefen i Volda, Per Ivar Kongsvik, innser at kommunen ikke har greid å gi elevene et likeverdig tilbud. Han sier at en av utfordringene har vært at kommunen har fått dårligere bassengkapasitet etter at svømmebassenget på Øyra skole ble satt ut av drift. På kritikken fra skolens FAU-leder svarer han:

– Ifølge en undersøkelse gjort av Norges Svømmeforbund i 2007, tar det omlag 40 timer fra en elev starter med vanntilvenning til eleven er svømmedyktig. Derfor mener jeg at elevene får et forsvarlig antall svømmetimer.

Kongsvik er derimot enig med El'mourabit i at dagens undervisning i bassenget på idrettsbygget ikke er noen optimal løsning.

– Elevene burde nok ha fått mere tid på å øve seg i svømming. Det har også kommet nye kompetansekrav i lærerplanen som vil kreve langt mer tid i bassenget, enn det kommunen har til rådighet i dag.

FAU-lederen ved Øyra skole mener at de dårlige svømmefasilitetene i sentrum også vil få større ringvirkninger for kommunen.

– Volda må gjøre noe for å lokke til seg folk. Vi har en høgskole med masse studenter, og for at de skal ha lyst til å bosette seg her kreves det gode offentlig tilbud. Deriblant en bra skole og moderne idrettsbygg, avslutter El'mourabit.

 

Sist redigert tirsdag, 04 oktober 2016 19:19