Planlagt idrettshall overrasker Høgskulerektor

Høgskulerektor Johann Roppen er overrasket over at Høgskulen ikke er blitt involvert i debatten om å bygge en ny idrettshall ved Joplassen i Volda. 

Av Trude Furuly og Heather Eliassen, onsdag, 26 oktober 2016 11:41

Fredag ble det kjent at Volda Handball og KFUM Volda Volleyball har kjøpt Joplassen hvor de planlegger å bygge en ny idrettshall. Det kom som en overraskelse for Høgskulen i Volda, ifølge rektor Johann Roppen.

Idrettsklubbene har dannet selskapet Volda Campus Arena AS som sammen med Sparebank 1 og andre partnere planlegger å bygge en idrettshall til en prislapp på 80 millioner kroner. Den planlagte hallen skal ha to spilleflater, og målet er at den er ferdig i 2018. Det er også tenkt at Volda vidaregåande skule, Øyra skule og Høgskulen skal få bruke hallen. 

Høgskulen i Volda har tidligere bedt kommunen om å få den privateide tomta på Joplassen ekspropriert fordi skolen ser et behov for flere parkeringsplasser i fremtiden. Selv om Høgskulen i Volda er listet som en av samarbeidspartnerne i planleggingen av idrettshallen, visste ikke skolen noe om prosjektet før det ble kjent på en pressekonferanse fredag.

– Jeg er overrasket over at vi ikke har blitt involvert i dette før det ble offentlig kjent, sier Høgskulerektor Johann Roppen. 

– Noe som er så viktig for så mange bør bli mest mulig debattert, legger han til. 

Parkeringstrøbbel

Det er også planlagt et parkeringshus i idrettshallens kjeller. Leder Arild Bakke i Volda Handball mener det er åpnet for at høgskulen kan bruke parkeringsplassene. 

– Vi mener det er mulighet for parkering i kjelleren. Det blir fleksibruk på kveldstid og dagtid, og jeg tror ikke det blir et stort problem, sier Bakke. 

Ifølge Bakke vurderes det om parkeringsanlegget skal ha betalingsløsning. 

Roppen er skeptisk til en parkeringsløsning med betaling. 

– Betalingsparkering i Volda er nytt og reiser mange spørsmål. Jeg er i utgangspunktet skeptisk til at høgskuleansatte og studenter må betale for å parkere på jobben sin, sier Roppen.

– Stort behov for ny idrettshall

Bakke mener det er på høy tid at Volda får en ny idrettshall. 

– Behovet er enormt. Vi har fått masse positiv respons og mange engasjerer seg i sosiale medier etter at vi gikk ut offentlig, sier Bakke. 

– Hvorfor ble planleggingen av idrettshallen holdt hemmelig for flere av de dere ønsker å samarbeide med? 

– Det er ikke uvanlig prosess. Vi har vært usikre på Høgskulen og kommunen sin rolle og ville ikke sitte å vente, men ta tak i saken. Det er også en strategi fra vår side for å sikre oss tomten, sier han. 

Bakke opplever at kommunen er positiv til prosjektet, og sier neste steg blir å møte kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Roppen sier høgskulen venter på at Volda Campus Arena skal involvere de i prosjektet

– Dette er stort og komplisert og det er mange interessenter som er involvert. Å snakke sammen er helt nødvendig videre i prosjektet, mener Roppen. 


Se tv-reportasjen fra Nærsynet øverst i saken.  

Sist redigert torsdag, 27 oktober 2016 08:35